Trong phần đầu, Lowe Gear và Junk Guild dừng lại tại một buổi đấu giá bộ phận của Mobile Suit, Lowe đã mua một cái đầu của một chiếc BuCUE được độ lại rồi gắn vào tay của chiếc Red Frame Astray, để làm một thanh beam saber đôi.

Click để đọc thêm…