“Tôi muốn nói ra” và tôi bắt đầu chạy
Cảm xúc này không thể nào lí giải
Như nổ tung mất thôi
Trước khi mặt trời lặn mất
Bằng cách nào đó tôi muốn nói với cậu

Click để đọc thêm…