Hỡi hoàng tử, xin đánh thức em bằng nụ hôn của chàng
Mong chàng sẽ đưa em ra khỏi cỗ quan tài trắng này.
Ganh ghét, hận thù chỉ là thứ nhỏ nhen trong phim tình cảm.
Dẫu có tha thiết nguyện cầu, chàng hoàng tử vẫn chưa đến.

Click để đọc thêm…