Em biết rõ anh thường gọi cho ai
Em biết danh bạ anh có những người nào
Em biết hết những tấm hình anh lưu
Em biết thứ âm nhạc mà anh yêu
Lúc nào em cũng ở bên anh

Vậy mà em lại không thể là bạn gái của anh…

Lắng nghe Mobile girl và cảm nhận tình cảm của một… chiếc điện thoại di động nhé

Click để đọc thêm…