Magical Mirai được tổ chức ngày 30/08/2013 tại Yokohama Arena nhân dịp sinh nhật lần thứ 6 của Miku.

Click để đọc thêm…