Âm thanh đầu tiên là gì vậy nhỉ?
Âm thanh đầu tiên của bạn là gì?
Còn đây là âm thanh đầu tiên của tôi.
Vì vậy tôi hạnh phúc lắm.

Click để đọc thêm…