Đung đưa trong gió, bay la đà
Chiếc lá đỏ nhẹ nhàng đáp xuống bờ vai anh
Chỉ khi gần bên nhau, ta mới biết được rằng
Nỗi buồn sẽ tan biến vào không trung.

Click để đọc thêm…