:: Type: TV Series
:: Categories: Action, Adventure, Mecha, Sci-Fi
:: Info: 3 năm sau cuộc chiến giữa phe Zeon và Đồng minh, tàn dư Zeon lên kế hoạch
nổi dậy và vực dậy giấc mơ đế chế xưa. Họ tự xưng là Hạm đội Delaz…

Download: Engsub | Vietsub