Một cô bé người Anh sang Nhật để gặp một người bạn đã từng sang Anh ở với mình nhiều năm trước…

Click để đọc thêm…