Chắc các bác cũng biết Myanimelist: một cơ sở dữ liệu về anime cho phép người dùng tạo list những anime mình đã, sẽ, đang, … xem