Manga 3×3 Eyes: Kiseki no Yami no Keiyakusha lấy bối cảnh 12 năm sau cuộc chiến cuối cùng với Kaiyanwang