Yoshihiro Togashi đã minh họa một tấm bìa tạp chí đặc biệt Hunter X Hunter cho số tháng 8 tạp chí qua hệ công chúng Koho Shinjo (Quan hệ công chúng Shinjo) của thành số Shinjo.