Trang web Shueisha’s Web Young Jump hiện đang trình chiếu phần đầu tiên của web anime thứ 2 dựa trên manga Kaichū! của Yuki Hayashi.

Series manga bình thường được xuất bản trong tạp chí Weekly Young Jump vào năm 2009, nhưng đã được chuyển sang trang web Web Young Jump vào năm trước. Tập 7 của manga sẽ được xuất bản vào ngày 19/10.

Click để đọc thêm …