Đây là cuốn sách đầu tiên bán được hơn 2 triệu bản trong tuần đầu tiên kể từ khi Oricon bắt đầu đăng tải các BXH vào 2008

Oricon công bố tập 60 của One Piece đã bán được 2.094.123 bản trong khoảng thời gian giữa ngày 4/11 và ngày 7/11.
Volume này đã vượt qua cả kỷ lục doanh thu trong tuần đầu tiên do volume 59 lập ra trước đó,với 1.852.541 bản được bán ra vào tháng tám.

Click để xem thêm