NXB Viz Media đã công bố họ sẽ phát hành 2 “manga số” Bleach và OP nhằm bắt kịp tiến độ bản in.Cùng với kế hoạch này, Viz quyết định sẽ cho ra mắt một volume hoàn chỉnh 2 manga hàng tuần tại dịch vụ của VizManga.com

Phiên bản số của 2 tựa manga sẽ bắt kịp với bản in vào tháng 12

Click để đọc thêm…