Bài viết sẽ tổng hợp thông tin-hình ảnh có liên quan đến Việt Nam trong anime/manga/game Nhật. (Lưu ý là không đề cập đến các staff/ họa sỹ/ nhân viên người Việt góp mặt trong phần credit các bộ anime)

Bài viết là phiên bản thứ tư, được cập nhật thêm rất nhiều, với sự hỗ trợ góp ý của member trên nhiều forum.

Click để đọc thêm…