Số 17 của tạp chí Shueisha’s Weekly Shonen Jump năm nay, được phát hành vào thứ hai đã đưa thông tin rằng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 4, anime Gintama sẽ được phát sóng lại với tên gọi Yorinuke Gintama-san (tương tự với tên được phát sóng lại của show từ tháng 4 năm 2010 đến năm 2011, Yorinuki Gintama-san).