Mỗi tựa truyện một khi tải về, có thể đọc bằng bất kỳ ngôn ngữ nào vốn được hỗ trợ

Công ty JapanManga Inc hiện đang cung cấp một ứng dụng dành cho iPod Touch và iPhone của Apple có tên là “JapanManga.” Chức năng chính của nó cho phép tác giả vẽ manga đưa tác phẩm lên và dịch sang ngôn ngữ khác sau đó sẽ phân phối dạng KTS trên toàn thế giới

Click để đọc thêm…