Đứng đầu danh sách này là Mangaka Eiichiro Oda, tuổi 36, với manga One Piece , doanh thu 54,856,000 ¥

Theo sau là Kishimoto (Naruto – 11,035,000 ¥), Shiina (Kimi ni Todoke – 8,768,000 ¥)

Click để đọc thêm…