Số 26 năm nay của tạo chí Young Jump do Shueisha phát hành đã tiết lộ vào thứ 5 rằng Tomoko Ninomiya sẽ kết thúc manga 87 Clockers trên số 30 tạp chí nẩy ngày 30 tháng 6