Manga dựa vào tạo hình trong phim live-action dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 17 tháng 03 tại Nhật Bản.