Tòa Thượng Thẩm Svea, Thụy Điển đã tán thành phán quyết dành cho Simon Lundström, một dịch giả manga, can tội sở hữu tranh ảnh khiêu dâm trẻ em,trong đó có 39 hình ảnh manga

Click để đọc thêm…