Luật sư của dịch giả Simon Lundström đã mời một số chuyên gia, trong đó có Johan Höjer – nhà nghiên cứu truyện tranh thuộc Đại học Gävle. “Đây không phải người thật,” “Bên nguyên cứ coi mấy hình vẽ này là hình ảnh ngụy trang, song chúng chỉ là hình ảnh hư cấu mà thôi”

Click để đọc thêm…