“Hiện tại câu chuyện đã đi được khoảng nửa chặng đường.
[…]
Ít nhất tôi cũng sẽ tiếp tục sáng tác nó thêm 10 năm nữa.”

Có rất nhiều phản ứng khác nhau trước việc này, người thì mừng rỡ còn người khác lại sợ chết khiếp…

Click để đọc thêm…