[Thư tình manga] To Lelouch

September 3, 2010 | | Manga

– “Nếu hạnh phúc có hình dạng, nó sẽ thế nào nhỉ?”
“Không chừng là mặt kính. Bởi vì bình thường cậu sẽ không nhận ra, nhưng nó nhất định có tồn tại. Nói vậy là vì nếu nhìn từ một góc khác, kính sẽ bắt đầu phản chiếu ánh sáng. Điều hiện ra trong kính là bằng chứng cho một điều tuyệt đẹp, hơn bất cứ điều gì trên thế gian”

Nếu hạnh phúc có hình mặt kính thì mình tin rằng khi nhìn vào kính mình sẽ thấy được nụ cười của Lelouch

Click để xem thêm …