Hirofumi Watanabe, nghi phạm trong vụ gửi thư đe dọa nhằm vào series Kuroko’s Basketball, đã thừa nhận mọi tội trạng ngay trong ngày xét xử đầu tiên vào thứ năm.

Click để đọc thêm…