“Mấy thứ này giúp cho giới trẻ tiếp cận lượng thông tin vô cùng lớn. Tuy nhiên chúng chẳng có ‘giá trị’ gì hết. Đó chẳng phải là ‘văn hóa’ gì cả.”

Thống đốc Tokyo đồng thời là người đề xuất sắc lệnh manga Ishihara đã phát biểu rằng lớp trẻ ngày nay không biết gì về văn hóa do ảnh hưởng xấu của máy tính, TV và điện thoại di động.

Click để đọc thêm…