Quận otaku ở Tokyo rào một phần đường dành riêng cho việc đi bộ,đồng thời đặt ra luật lệ mới

Sau 2 năm 7 tháng,“Thiên đường dành cho người đi bộ” ở phố mua sắm Akihabara đã trở lại vào hôm chủ nhật với một đám đông kỷ lục lên đến 100.000 người

Click để đọc thêm…