Mỗi manga đều có nhiều con vật đáng yêu, nhưng chú chó punch, mèo doraemon
Và mỗi con đều hút hồn ko ít fan
*Chỉ chỉ qua trái * dễ ..”xương” wa’ đi^^
Vậy con nào là dễ xương nhất hén ^

click để xem thêm …