Công ty nghiên cứu thi trường Oricon đã post kết quả thăm dò mọi người những live-action họ cho rằng đã chuyển thể thành công từ manga

Oricon đã tiến hành thăm dò online theo mẫu sẵn có trên toàn quốc từ ngày 24-30/6. Sau đây là top 10 lựa chọn.

Click để đọc thêm …