Series kết thúc ở tập 24 sau 10 năm ra mắt; tác giả đang thực hiện một series mới