“MX phát sóng rất nhiều anime vào đêm khuya trong đó có chứa cảnh lộ pantsu cùng các yếu tố ecchi khác
Vì đài chúng tôi có quan hệ mật thiết với chính quyền Tokyo nên chúng tôi không thể không tuân theo ý họ cho được, do luật nay khắt khe hơn nên có khả năng chúng tôi sẽ phải hạn chế phát sóng các anime quá nhạy cảm.”

Click để đọc thêm …