Số tháng 8 của tạp chí Newtype Ace, được Kadokawa Shoten phát hành vào thứ 4 tuần trước, thông báo rằng tạp chí sẽ ngừng xuất bản ngay sau số này. Chương mới của nhiều tác phẩm sẽ được đăng online.

Click để đọc thêm…