Thứ 3 tuần này, website chính thức của tạp chí Jump X, do Shueisha phát hành, cho hay tạp chí sẽ ngừng xuất bản kể từ số tháng 11, mà theo lịch sẽ được phát hành vào ngày 10/10. Nguyên nhân được tiết lộ là do sự thay đổi của môi trường chung quanh những manga dành cho độc giả trẻ tuổi, ngoài ra, Shueisha sẽ tập trung phát hành những manga dành cho giới trẻ trên tạp chí Weekly Young Jump. Shueisha lần đầu ra mắt Jump X vào tháng 6 năm 2012.

Click để đọc thêm…