Số tháng 8 (số cuối cùng) của tạp chí Ciel Très Très đã được Kadokawa phát hành vào thứ 2 tuần này. Các biên tập viên gửi lời cảm ơn tới độc giả và cho hay các mangaka sẽ chuyển về làm cho tạp chí chính Ciel hoặc một spinoff mới vào mùa hè này.

Click để đọc thêm…