Trên tạp chí nguyệt san Shonen Gangan của Square Enix số tháng 07 phát hành ngày 11 tháng 06 đã tiết lộ rằng tác giả Yoshiki Tonogai (manga Doubt, Judge, Secret) sẽ ra mắt một series mới với tên gọi Ikitemasu ka? Honda-kun (Honda, Are You Alive?) trên tạp chí này vào số tháng 08 ra mắt vào 12 tháng 07 sắp đến.