“Một series hài hước lãng mạn” nói về 1 thị trấn chỉ toàn xác sống biết cử động sẽ ra mắt
trên tạp chí Shonen Gangan.