Chương lời bạt của manga sẽ ra mắt vào tháng 08, Yen Press đã mua bản quyền manga này.