Tác giả đã ra mắt một oneshot trên tạp chí Tuần San Big Comic Spirits vào hôm thứ hai.