Oneshot mới có tựa là “Natsu no Rakugaki” (Summer Doodle) của tác giả Mitsuru Adachi ra mắt trên tạp chí vào 26 tháng 07