Morinaga ra mắt manga vào tháng tư năm 2015; Seven Seas xuất bản tập 1 vào ngày 14 tháng ba.