Manga Resident Evil/Biohazard: heavenly island sẽ quay trở lại sau đợt tạm hoãn