Manga nói về một anh chàng họa sĩ ra mắt vào năm ngoái.