Một series mới xoay quanh các yōkai ở trong một đội bóng rổ luôn thất bại.