Tripitaka Torinique xoay quanh một cô gái tên Kaka vào “1400 năm trước”