Đây là một câu chuyện tình yêu giữa chủ nhân của một cửa hàng và một phòng trà đã ra mắt vào 2009.