Manga mới Kira Kira Heart Drop với cốt truyện mang “một chút vị đắng” sẽ ra mắt vào ngày 08 tháng 11