Manga được chuyển thể thành anime vào 2014, Vertical xuất bản manga này tại Bắc Mỹ.