Manga nói về câu chuyện thường ngày của Marie Antoinette, Vua Louis XVI