Eri Takenashi kết thúc manga Kannagi vào thứ 5. Manga cũng được tổ chức một buổi triển lãm tranh.